Gtx Solar Solution

Gtx Solar Solution

SISTEME TRIFAZATE

Sistem fotovoltaic 5kw, invertor HYBRID trifazat - Fronius SymoGEN24 5.0 Plus si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: Hybrid

Sistem fotovoltaic 6kw, invertor HYBRID trifazat -Fronius SymoGEN24 6.0 Plus si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: Hybrid

Sistem fotovoltaic 8kw, invertor HYBRID trifazat - Fronius SymoGEN24 8.0 Plus si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: Hybrid

Sistem fotovoltaic 10kw, invertor HYBRID trifazat - Fronius Symo GEN24 10.0 Plus si panouri 540

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: Hybrid

SISTEME MONOFAZATE

Sistem fotovoltaic 5kw, invertor HYBRID monofazat - Fronius Primo GEN24 5.0 Plus si panouri 450 w

Marca: Fronius
Alimentare: Monoazat
Tip: Hybrid

Sistem fotovoltaic 6kw, invertor HYBRID monofazat - Fronius Primo GEN24 6.0 Plus si panouri 450 w

Marca: Fronius
Alimentare: Monoazat
Tip: Hybrid

Sistem fotovoltaic 5 kw, invertor HYBRID monofazat - Huawei SUN2000-5KTL-L1 si panouri 450 w

Marca: Huawei
Alimentare: Monoazat
Tip: Hybrid

Sistem fotovoltaic 6 kw, invertor HYBRID monofazat - Huawei SUN2000-6KTL-L1 si panouri 450 w

Marca: Huawei
Alimentare: Monoazat
Tip: Hybrid